Bakgrunnen for det hele var at den gamle 132kV-linja gjennom området skal erstattes med ei linja på 420 kV. Dermed må de gamle mastene rives.

Kolås har ønsket å utvikle Follestaddalen for reiseliv, og siden noen av mastene står på eiendommen hans, kom han til at ei av dem kunne brukes for formålet.

NVE var slett ikke negativ, og det var heller ikke Ørsta kommune.

Tanken var altså at hyttegjester og andre skulle klatre opp og eventuelt overnatte i hytta tjue meter over bakken, før de skled ned igjen inni ei evakueringssklie, omtrent som dem de har i Nordsjøen.

Men selvom både den nåværende masteeieren og kommunen var positive, satte altså Staten, gjennom to fylksmannsembeter foten ned for prosjektet. Begrunnelsen var at klatretårnet vil ødelegge et godt og sammenhengende jordbruksareal.