- Etter et halvt år i markedet representerte Hedvig hele 30 prosent av totalen vår, sier daglig leder Magne Omsrud. Siden har det bare gått en vei med salget av Hedvig: Oppover. Dermed måtte vi ta grep. Nå har vi bygget en egen fabrikk og produksjonslinje bare for Hedvig.

I 30 år har Hedda Hytter med noen justeringer for nye tekniske krav produsert en og samme modell. Den er ikke til å ta feil av for fotfolket som ferdes rundt i fjell-Norge. Med sitt lavmælte formspråk og varme, intime innemiljø, har Hedda appellert til et bredt publikum, ikke minst kunder med akademisk bakgrunn.

- Arkitekturen har solid forankring i norsk byggeskikk, og med sin beskjedne fremtoning harmonerer HEDDA med folks ønske om at hytta skal gjøre minst mulig ut av seg i naturlandskapet. Ja, den passer godt inn i det grønne skiftet, sier Omsrud.

Hedda2
Den nye Hedvig-fabrikken på 800 kvadratmeter har kapasitet til å produsere rundt 50 hytter i året. - Det holder inn til videre. Men vi har sikret oss et par naboeiendommer for eventuelle seinere utvidelser, forteller Magne Omsrud.

Hedvig appellerer til de unge

Men i det lange løp kunne ikke hytteprodusenten i Hedalen se bort fra at en voksende andel av markedet vektlegger også andre forhold når de skal investere i ny hytte. Hedvig ble svaret på utfordringen, en rank bygning med blant annet store vindusflater, romslig hems, iøynefallende fasadeelementer og store takutstikk.

- Fasadeelementene er veldig karakteristisk. De sitter så å si utenpå veggen. Ett element kan være karnapplignende med stort vindu. Et annet kan være en badstue «hengt på» badveggen, eller en utebod. I tillegg til store vinduer og kombinasjonen kjøkken/stue med åpen himling, er den smarte hemsen med mulighet for hemsrom karakteristisk for Hedvig, forklarer Omsrud.

Særlig yngre familier trykker moderne og livlige Hedvig til sitt bryst. Mange vil mene at den er godt egnet i sjønære områder. Nå girer produsenten altså opp for å møte den stigende etterspørselen.

- Vi hadde simpelthen ikke plass nok til å produsere to modeller i de eksisterende lokalene. I den nye fabrikken på 800 kvm har vi derfor rigget en produksjonslinje utelukkende for Hedvig. For en mellomstor hytteprodusent som vår er 15 millioner kroner et stort økonomisk løft. Hyggelig er det derfor at Innovasjon Norge er med på satsingen, sier Omsrud.

 

- Hvordan er livet for en mellomstor produsent i klem mellom de store aktørene i hyttemarkedet?

 

- Det vil alltid være plass for de mellomstore. Vi har et betydelig potensiale i mindre hytteområder. Dessuten har vi en styrke i fleksibiliteten vår og at vi tar totalansvaret for kundens hytteprosjekt. Ikke mindre enn 10-12 snekkerlag står til vår disposisjon. Vi engster oss ikke for konkurransesituasjonen og tenker offensivt. Ved kjøp av et par nærliggende eiendommer har vi også sikret oss areal for ytterligere vekst og utbygging.

 

Hedda4
Mye graving måtte til for å gi plass til den nye fabrikkhallen i Hedalen. - Nå er vi rigget for ny vekst, forsikrer Magne Omsrud.

Korona-usikkerhet

Omsrud legger ikke skjul på at koronastengingen i mars skapte stor usikkerhet. Bedriften hadde nettopp investert tungt i bygg og utstyr.

- Heldigvis ble første fasen med koronatiltak ikke langvarig. Usikkerheten ble etter hvert avløst av markert økning i salget. Nå er posisjonen vår svært god. Vi er fremoverlente i alle sammenhenger. Bred markedsføring gjør at hyttekjøpere møter våre fritidsboliger nær sagt over alt og gjør at de vil måtte vurdere oss som leverandør.

Den sterke veksten i markedet for fritidsboliger fører også til flere nyansettelser. Prosjekteringsavdelingen styrkes nå med en sivilingeniør, og en ny stilling kommer også for å ta hånd om produksjonsflyten. I selve produksjonen er det tatt inn to nye medarbeidere, og salgssiden er styrket med en ny stilling på Norsk Hyttesenter, Hellerudsletta utenfor Oslo. I vinter tiltrådte forøvrig Marie-Christine Christensen Grundvig som ny salgs- og markedsleder.

Hedda-hyttene er spesielt utbredt i dalstrøkene i Sør-Norge - Valdres, Hallingdal, Numedal og Gudbrandsdalen. Men også i Telemark og på begge sider av Oslofjorden treffer man på den typiske fritidsboligen fra Hedalen.