Bilde: Renovest

– Vi får oversendt videoer fra vaktselskapet, og ser at folk ikke ser etter om det er plass i konteinerne. De kaster søppelposene og kjører. Det er å betegne som forsøpling av offentlig plass, sier Tor Erik Sivertsen i Renovest til TA. For forsøpling kan man bli ilagt miljøavgift eller bli anmeldt.

Stein Birger Johnsen, daglig leder i Rauland Invest sier det særlig er på søndager når hyttefolkene reiser fra hyttene at søppelposene kastes på utsiden av konteinerne. Etter at dyr har vært og forsynt seg, ser det ikke pent ut i området rundt avfallsplassen.

- Når én først begynner følger de andre på, forklarer han til TA. 

Rotet utløses antakelig ved at én kaster søpla utenfor kontaineren - uten at den er sjekket for om den har plass. Så kommer andre etter og tar søpla som tegn på at kontaineren er full.

Renovest mener imidlertid at kontainerne sjelden blir overfylt. 

– Vi håper folk legger ned en innsats i å kildesortere avfall, også på hytta, og kontakter oss dersom det er fulle konteinere så kan vi tømme de kjapt. Det skal være lavterskel å kontakte oss, sier Sivertsen i Renovest til TA.