(Illustrasjon: Arkiv) 

Hyttearbeidene ble gjort i 2004. Det meste av grunnarbeidet, materialinnkjøpene og bygningsarbeidet ble gjort av kvinnens kjæreste. Hytteeieren har senere anslått kostnadene med hytta til ca 600.000 kroner, skriver bladet Sagat.

Tapte i tingretten og lagmannsretten

Paret gikk fra hverandre i 2006, men det tok sju år før mannen gjorde krav på festerett. Da hans ønske om dette ikke ble imøtekommet, og noen minnelig løsning heller ikke kom i stand, stevnet han kjæresten for retten. I Øst-Finnmark tingrett ble kvinnen imidlertid blankt frifunnet

Kjæresten tapte også i lagmannsretten. Også her kom retten til at det ikke var grunnlag for kravet om eiendoms- eller festerett. Dessuten var vederlagskravet som var fremmet, foreldet. 

Tapte også i Høyesterett

Men hyttebyggeren ga seg ikke og anket saken inn for Høyesterett. Her var det heller ingen støtte å finne. Høyesterett dømte enstemmig i kvinnens favør.

Rettsrundene har hatt sin pris. Høyesterett fastslo at mannen måtte dekke den tidligere kjærestens saksomkostninger i tingrett og lagmannsrett, som samlet sett kom opp i nesten 600.000 kroner.

– Jeg kan ikke si meg annet enn fornøyd med avgjørelsen i Høyesterett. Rettferdigheten har seiret og nå er jeg lykkelig, sier kvinnen til Ságat.