Til Avisa Valdres gir hytteeieren uttrykk for skuffelse over at politikere ikke vil legge til rette for at hytteeiere kan flytte på hytta og dermed søke om strømkompensasjon.

"Katastrofalt for lokalt næringsliv"

I brev til ordføreren i Nord-Aurdal skriver han i følge Avisa Valdres at «de galopperende strømprisene har gjort det komplett umulig å bruke hyttene som det er så mange av hos dere, noe som igjen vil være katastrofalt for det lokale næringsliv».

Han ber ordføreren om å vurdere å endre praksisen og gi rom for dispensasjoner.

Familien står overfor et kjempedilemma når hytta er bruksklar 1. november. Selv med minimumsoppvarming, kalkulerer han med at strømregningen kan bli rundt 10.000 kroner i måneden mens den står ubrukt. Han forteller til hytteavisen.no at han da legger til grunn en kWh-pris på 10 kroner. 

Dette er for øvrig en ganske vanlig hytte, uten boblebad eller annen ekstravaganse, som kritikere av strømstøtte til fritidsboliger ofte trekker fram.

Fritidsboliger er en del av hjemmet

Magnus Due-Tønnessen mener alle private husholdninger må få strømstøtte, uavhengig av hvor forbruket skjer - om det er hjemme, på hytta eller begge steder.

– De aller færreste hytteeiere bruker unødvendig mye strøm for å varme opp boblebadet sitt, så å si at hytte er et rent luksusgode blir for enkelt, sier Due-Tønnessen til Valdresen. 

Han mener en husholdning må holde seg innenfor de oppgitte 5000 kWh uavhengig av hvor disse brukes.

Hytteeieren viser til at statsråd Terje Aasland begrunner sitt nei til strømstøtte med at fritidsboliger ikke er en del av hjemmet. Her viser han til en dom i Høyesterett som tvert imot slår fast at fritidsboligen er en del av det enkelte hjem. 

- Dermed er det ingen tvil om at fritidsboligen skal ha strømstøtte. Statsråd Terje Aasland overprøver dermed Høyesterett, mener Due-Tønnessen.