Statsforvalteren og Porsgrunn kommune har konkludert med at både en platting ned mot sjøen og et takoverbygg inntil hytta er i strid med "nasjonale interesser#, som det heter. Kommunens administrasjon har tidligere avvist å gi dispensasjon, og nå har også politikerne avslått hytteeierens klage, med unntak av to stemmer fra Frp.

Dert er avisa Varden som omtaler saken.

– Tiltakene bidrar til ytterligere nedbygging og privatisering av eiendommen i strid med byggeforbudet, uttalte rådmannen.

Hytteeieren mener at han ikke var klar over de ulovlige tiltakene da han kjøpte hytta. Han betalte fem millioner kroner for eiendommen for noen år siden. Han tilbød seg å fjerne en lovlig oppført bod for å redusere byggearealet, men dette var ikke nok til å få dispensasjon.

De folkevalgte besøkte eiendommen og uttrykte ifølge Varden forståelse for hytteeierens situasjon, men understreket at de var bundet av nasjonale regler.

Saken har en lang forhistorie, og hytteeieren har argumentert for at plattingen burde få bli, basert på en tidligere lovforståelse som nå er endret. Kommunen fastslår imidlertid at plattingen er ulovlig oppført og krever dispensasjon som ikke kan gis når nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesatt.

Statsforvalteren har ingen innvendinger mot badet, men rivingen av de ulovlige byggene er uunngåelig.