råte

Grunnen til at det er viktig å være rask, er at ureparerte skader utvikler seg videre og at det derfor vil kunne bli kostbart å vente.

Det lukter jord og kjeller

Når fuktproblemer oppstår, er det gjerne i kjelleren, og «kjellerlukt» er lett gjenkjennelig.

Stormoen peker på ekte hussopp som en mulighet. Den lukter som fersk sjampinjong. Den kan også identifiseres ved et kanelaktig støv.

Han nevner også jordlukt. Grunnen til at det lukter nettopp jord, er at dette er lukten av nedbrutte, det vil si råtnende materialer, forårsaket av råtesopp. 

Mugglukt er tegn på fukt

Han peker også på mugglukt, og siden muggsoppene er avhengige av fukt, er denne lukten et dårlig tegn.

Kontakt forsikringsselskapet

Stormoen oppfordrer alle som oppdager råteskader raskt om å kontakte forsikringsselskapet.

Ta forholdsregler før problemet oppstår

For egen del vil vi legge til at enkle grep kan redusere mulighetene for at skader oppstår. Små, elektriske vifter som sørger for gjennomlufting, er én mulighet. En annen er luftavfukter. Den trekker vann ut av lufta og kondenserer dette, som så kan renne ut i et sluk i golvet.

Et større grep er å grave ny drenering.