I prisstatistikken, som er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn, kan vi også lese at gjennomsnittsprisen for sjøhytter i hele landet, er 2.244.748 kroner. Dette er en oppgang på 1,7 prosent fra perioden fra midtsommer 2014 til midtsommer 2015. Da hadde prisstigningen vært på hele 13,1 prosent. 

I den siste statistikken har dette altså roet seg. Så skal det bli spennende å se om et år, nå som det meldes om stor rift om sjøhyttene som ligger ute for salg.

Ti på topp

Dette er rekkefølgen over de høyeste sjøhytteprisene for 2015-16:

1. Lillesand: 5.020.417

2. Tjøme: 4.852.955

3. Sandefjord: 4.638.800

4. Kragerø: 4.588.546

5. Nøtterøy: 4.554.231

6. Rygge: 4.228.000

7. Finnøy: 4.142.500

8. Arendal: 3.912.000

9. Kristiansand: 3.638.846

10. Søgne: 3.565.789

Det er verd å merke seg at kommunene må ha minst ti omsatte hytteeiendommer for å komme med på lista. Det betyr trolig at blant annet Oslo har falt utenfor. Og hyttene i Indre Oslofjord ligger, som kjent, høyt i pris.

Du kan lese 25 på topp-lista på eiendomnorge.no

Store svingninger fra år til år

Som nevnt, var det en moderat prisvekst det siste året. Variasjonene har ofte vært store, men trenden har vært en relativ sterk stigning over tid:

2006-07: +14,0

2007-08: +9,9

2008-09: - 6,2

2009-10: +6,5

2010-11: +6,0

2011-12: -0,3

2012-13: -5,7

2013-14: -0,5

2014-15: +13,1

2015-16: +1,7

Det selges stadig flere sjøhytter

Det siste året ble det solgt 2.175 sjøhytter ved hjelp av eiendomsmegler. Dette er en økning på 202 fra året før. Til sammenligning kan vi nevne at det i 2006-07 ble solgt 1.402. Alle årene fra juni 2007 til juni 2010 var svakere enn dette. 

Og årene 2007-08, 2008-09 og 2012-13 ble det solgt færre sjøhytter enn året før.

Men trenden viser at det blir solgt stadig flere hytter ved sjøen, og for egen del kan vi bare lure på om verdistigningen presser fram flere salg fordi arvinger ikke har mulighet til å kjøpe ut medarvingene.

Få, eksklusive eiendommer

Ti på topp-kommunene som vi presenterte ovenfor, ligger mye lengre nede på listene over antall omsatte hytteeiendommer i kommunene. Med andre ord, er det få, men eksklusive eiendommer til salgs i disse kommunene.

Dette er lista over de ti kommunene hvor det blir solgt flest hytter ved sjøen:

1. Hvaler

2. Fredrikstad

3. Kragerø

4. Larvik

5. Hurum

6. Lindesnes

7. Bamble

8. Frogn

9. Halden

10. Vestby

Måtte vente i knapt fire måneder

Omsetningstida har stort sett gått oppover i perioden, med 2008-09 som det året det gikk raskest. Da var gjennomsnittstida på 55 dager.

Fra 2014-15 gikk det seinest, med 125 dager, mens det siste året hadde omsetningstida gått ned til 107 dager.

Urealistiske prisforventninger?

De siste årene har de gjennomsnittlige salgsprisene ikke kunnet matche prisantydningene.

Slik har det gått:

2005-06: +5,5

2006-07: +4,4

2007-08: +2,9

2008-09: -2,2

2009-10: +0,6

2010-11: +0,3

2011-12: -0,2

2012-13: -1,8

2013-14: -3,9

2014-15: -2,3

2015-16: -1,9