FORFATTER: VILNI VERNER HOLST BLOCH/ SSB

Av hytter i personlig eie er 57 prosent eiet av personer 60 år eller eldre. Denne aldersgruppen eier over 220 000 hytter til sammen. I alt finnes det 426 932 hytter i Norge.

Regnet i antall eierandeler har de over 60 år nesten 300 000 eierandeler i hytter. Kvinner lever lengst, men ser vi på kjønnsfordelingen er nesten 6 av 10 hytteeiere menn.

En god årgang

1956-årgangen er de som har flest «aksjer» i hyttemarkedet. Her finner vi 14 585 personer som har en eller flere eierandeler i en hytte.

Ønsker du å unngå gubbeveldet på hyttemarkedet har du noen få muligheter. Rælingen, Time og Svalbard er de eneste steder hvor den yngste aldersgruppen (under 45 år) står for over én tredjedel av hytteeierandelene med henholdsvis 36, 36 og 35 prosent.

Gifte eier mest

Gifte personer står for hele 66 prosent av hytteeierandelene, men mange sitter også igjen med hytter etter skilsmisse. 10 prosent av skilte bosatte i Norge har hytteandeler. Enker og enkemenn står for 7 prosent av hytteandelene.

Flest gifte hytteeiere finner vi i Rogaland, med hele 77 prosent av hytteeierne. Finnmark ligger derimot på topp med størst andel ugifte hytteeiere, med 24 prosent av hytteeierne.

Mange døde hytteeiere

Hytter og eierskap består, selv om eiere dør eller vandrer ut av landet. Over 90 prosent av hyttene eies av levende personer bosatt i Norge. At mange hytter står med døde eiere kan skyldes flere forhold. Det kan være hytter uten arvinger, eller at arvinger ikke har tinglyst eierskifte eller at det tar tid å gjøre opp dødsbo.

Nordmenn bosatt i utlandet eier 4 872 hytter, mens hele 16 311 hytter er registrert med døde eiere. 16 326 hytter eies av foretak.

Artikkelen er tidligere publisert 28. desember 2017.