Kjøring med snøscooter til hytta har vært et stridstema i en rekke kommuner. Klima- og miljødepartementet ba med bakgrunn i dette tidligere i år om innspill til en regelendring. Forlaget som har vært til høring, vil åpne for at hytteeiere som bor nærmere enn 2,5 kilometer fra brøytet vei, også kan få lov til å bruke scooter.

Kommunene: Dette håndterer vi selv.

50 kommuner har gitt høringssvar, melder NTB. Av disse er 36 for regelendringen, 12 negative. To kommuner tar ikke stilling til forslaget.

Enten de er for eller mot, mener mange av kommunene at de kan håndtere eventuelle dispensasjonssøknader fra dagens regelverk uten statlige retningslinjer.

Skritt i feil retning

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vedtok allerede i mai at de vil oppheve avstandsbegrensningen. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ville likevel ha innspill på regelendringene og også få synspunkter om eventuell regulering av scooterkjøring.

Den Norske Turistforening vender tommelen ned for liberaliseringen. Forslaget er bare ett av flere som fører til økt motorferdsel i utmark.

– Forskriftsendringen er nok et skritt i feil retning og innebærer et stort tap for friluftsfolk og de tradisjonelle friluftslivsverdiene, skriver Turistforeningen i sitt høringssvar.