Siden Stenseth ble leder for foreningen i 2013, har hun vært vitne til mange uærlige hyttegjester. Ved flere anledninger har hun sett at den første bilen i et følge legger igjen kortet ved leseren ved bommen slik at de andre også kan bruke det. At hytteeiere reiser ned til bommen for å overlevere årskortet sitt til besøkende, er heller ikke et ukjent fenomen, forteller hun til GD.

Årskort til 2000 kroner

– Litt rart, med tanke på at de har råd til å kjøre Tesla og bygge på hytta si, sier Stenseth til avisa. 

Mange mangler åpenbart forståelse for at det koster penger å vedlikeholde veien bak bommen, og at man da er avhengig av disse inntektene. Årskortet har en pris på 2000 kroner. Enkeltpasseringer koster 75 kroner.

Årskortet kan forsvinne

Formann i vegstyret, Knut Lundstuen, har seter like ved bommen. Han har bevitnet fusket ved flere anledninger.

– Det er bare å sitte på verandaen og se det. Det skjer stadig vekk.

Blir det ikke slutt på snikingen, er vegstyret for Gopollvegen rede til å fjerne årskortet. 

– Årskortet er et tilbud til hytteeiere som kjører mye fram og tilbake gjennom bommen, men vi har ikke noe pålegg om å måtte tilby det. Fortsetter snikingen, vil årskortet i ytterste konsekvens forsvinne, sier han til GD.