Innsamlingen til hyttedelen av minnebanken er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Norsk Folkemuseum. Ved å sende inn kan du bli en del av historien, gi videre det du har opplevd og hjelpe forskerne til å forstå. Alle kan delta, med fortellinger, fotografier og film, som lagres for framtida i den felles minnebanken.

Livshistorier

Hyttehistorier er bare én av kategoriene du kan sende inn til. En annen, og beslektet, er minner fra fjellet.

Memoarer er én kategori, og om du synes du bare har levd et helt vanlig liv, så er nettopp dét en viktig del av vår felles historie. Det minnes om at mye dessverre er  glemt fordi vi ikke tenker på å ta vare på det.

På nettstedet påpekes det at hvis du ikke er glad i å skrive, kan noen intervjue deg. Du kan sende inn tekst, lyd, bilder og/eller film. Hvis du er usikker på rettskriving og grammatikk, så er det ingen hindring. 

Kan gjerne være anonym

Du velger selv om beretningen din skal publiseres på nettstedet minner.no, eller om det du forteller skal være bare for forskning. Du velger også om du vil signere beretningen din eller om den skal være anonym.

Så ta en kikk på minner.no. Både hytte- og andre minner er en viktig del av den felles kulturarven vår.