Siden hytten vår ligger kloss ved fjorden, var det helt naturlig for oss å se på mulighetene for å bruke sjøen som energikilde, sier Johannes Sandvik. 

– Vi rådførte oss med den lokale VB-bedriften Hatlevik Rør som hadde hatt flere lignende prosjekt i dette området. 

Miljøvennlig og besparende

Etter å ha sondert de stedlige forholdene, var løsningen egentlig ganske selvskreven. En kollektorslange ble lagt ut i sjøen noen hundre meter fra land. Den fanger opp temperaturforskjellen på det vannet som går ut og inn. I neste omgang overføres dette til en varmepumpe som produserer varmtvann til både oppvarming og varmtvannsbereder. Gjennom et sinnrikt rørsystem har vi så fått vannbåren varme i alle gulv.

Så er det også en snill og meget behagelig varme som kan stå på året rundt.  Når vi reiser, skrur vi bare litt ned termostaten for å holde lunken. Hva vi sparer inn på strømutgiftene har jeg ikke regnet på, men det er i allefall 50%. Miljøvennlig er det også. Det forsterker den gode følelsen, sier Johannes fornøyd.

Slik virker sjøkollektor

En sjøkollektor er bygget på det samme enkle prinsippet som en jordkollektor. Forskjellen er at røret strekkes ut i sjøen og forankres på bunnen. Det er lengden på røret som avgjør hvor stor energimengde du klarer å hente, pluss varmepumpens effekt. På hytta til familien Sandvik går kollektorrøret ca. 400 meter ut i sjøen. Det gir fremragende effekt.

De stedlige forholdene avgjør hvordan du best kan utnytte energien du har på egen tomt. I utgangspunktet har du mange muligheter: Luft, fjell, jord eller vann. 

Kilde: VB-bloggen