– Det er mange gode grunner til å overføre hytta til arvingene tidlig, sier advokat Tormod Bergem i Advokathuset Sandefjord.

Lovgivningen på området gjør at man kan gi bort hytta til barna sine, men beholde delvis bruksrett. Bruksretten og andre kostander ved overdragelsen gir barna fradrag, slik at deres arveavgift ved en overtakelse blir mindre.

- Mange har fått nok av vedlikeholdet, noen synes kanskje det er deilig å bli kvitt ansvar, utgifter til forsikring, avgifter og festeavgifter. Og ikke minst kan det jo være hyggelig for giver å se at ungene overtar og at ting fungerer, sier Bergem.

Sandefjord-advokaten jobber mye med arveoverførsler og sameie-avtaler for klienter.

Les også: På denne måten omgås boplikten

Mange følelser

Det er knyttet følelser til hytta, ofte mer enn til barndomshjemmet. Tore Solberg er en av million-meglerne i strandkanten i Vestfold. Utallige palasser i 10-20-30-millionersklassen er solgt av Solberg. Han drev tidligere egen meglerforretning i Sandefjord. Nå er han en del av Z-eiendom i Tønsberg.

– Hytta er ofte det kjæreste vi har. Her har man gode minner om samvær med foreldrene, krabbefiske, det første kysset og så videre, forteller Solberg.

Mange av hyttene han selger skifter eier fordi sameie blant søsken eller søskenbarn blir for komplisert.

Les også: Nå er han i gang for sesongen

Familiefreden først

– Slikt er trist å se, sier Solberg, som anmoder alle om å kommunisere.

Sett familiefreden foran alt, oppfordrer eiendomsmegleren, og får støtte av advokat Bergem.

De to gir følgende oppskrift på hvordan man starter prosessen: Kall inn barna til et møte, bli enige om hytta er noe neste generasjon kan eie sammen. Dernest kan man se på økonomiske modeller og sameie-avtaler.

Et sameie er regulert av sameieloven. Men eier man en hytte sammen, bør man ha en god avtale som omhandler det lovverket ikke regulerer. Hvordan håndterer man en felles økonomi, hvordan deles bruken, hvordan løser man vedlikeholdet? Og ikke minst er det viktig å avtale en eventuell avvikling av sameiet før man står der og er uvenner.

Les også: Hyttetur er ikke bare bare

Gode regler

Tormod Bergem har vært involvert i saker der 20-30 sameiere har laget et felles avtaleverk. Og advokaten er klar på en ting: Et fredelig sameie fordrer gode felles regler.

– Økonomisk sett er det noen som gebyrlegger bruk. Andre betaler en fast månedlig sum inn til felleskontoen, forteller Bergem.

Men er det tenkelig og ønskelig at alle eier en andel av hytta? Et sameie kan fort gå i knas når én vil ut. Livet har endret seg, man trenger pengene eller vil prioritere annerledes.

– Det er jo ikke nødvendig at alle eier en hytte. Rent arvemessig kan man også overføre en hytte til noen av arvingene, og gi en tilsvarende ytelse til de andre den dagen arvelater går bort. Det er viktig å tenke nøye gjennom situasjonen og være åpne med hverandre, sier advokaten. Han oppfordrer også til å ikke legge for strenge føringer fra givers side. Igjen er det familiefreden som er viktigst.

Les også: Strandperle solgt for 38 millioner

Unngå krangel

Skulle så alt skjære seg, så unngå for all del en opprivende konflikt der det hele ender på tvangssalg.

– Har alt gått skeis, og man ikke ser seg i stand til å eie noe sammen, da er det særs viktig å være enige om at man selger eiendommen i det åpne markedet. I denne fasen handler det om å få ut mest mulig penger for alle parter. Havner man i en krangel som fordrer et tvangssalg, vil det normalt være prisdempende, sier Tore Solberg.

Budrunden kompliseres, retten må godta bud og så videre. Bergem er opptatt av at man allerede ved sameiets inntreden har gjort gode avtaler for en eventuell avvikling.

– Vil en sameier ut, kan det være fornuftig å ha en løsning der begge parter utnevner hver sin megler, som fastsetter prisen med bindende virkning for partene. Verdivurderinger er ofte ren gjetning, og det kan forekomme sprik. Ved en slik pris-fastsettelse, slipper man i hvert fall å krangle om det. Det er lite som er mer opprivende enn en familiekrangel. Det går ut over barn, barnebarn og familierelasjoner generelt. Både Solberg og Bergem har observert mange triste historier, familieforhold der kommunikasjonen skjer via advokatenes brevpapir.

– Snakk sammen. Det er mitt beste råd, sier Bergem. Tore Solberg oppfordrer også til raushet.

– Det kan være krevende å eie noe sammen. Men er man rause med hverandre, hjelper det.

Besøk Hytteavisens facebookside