skredfare

PÅ nettsidene deres opplyser organisasjonen at det allerede tidligere i jula har vært leteaksjoner forårsaket av dårlig vær og ras. Det oppfordres derfor tol å vise fjellvett. For det er all grunn til å være forsiktig de nærmeste dagene.

Ulike grunner til rasfaren

I Nord-Norge og deler av Vestlandet er det særlig den store snømemgden som gjør det utrygt, mens det i andre deler, som i fjellet i Sør-Norge, er vinden som har gjort det farlig. Årsaken er at den sterke vinden har laget fonner.

Toppturkjørere er blant dem som bør være ekstra forsiktige og advares mot å oppsøke bratte og snørike heng.

Isen kan være utrygg

Røde Kors minner også om at isen kan være utrygg, spesielt i lavlandet.

Følg med

Du bør forøvrig følge med på værmeldingene og varsom.no for å holde deg oppdatert.

Og kjenner du forresten til regObs.no. Der kan du legge inn observasjoner som kan være til nytte for både de nasjonale varslingstjenestene og alle som ønsker å gjøre simne egne vurderinger.