De neste helgene blir svært mange sommer- og fjellhytter stengt av for vinteren. Hytteeiere oppfordres til å gjøre jobben grundig. – Mange hytter stenges og brukes ikke igjen på mange måneder, kanskje ikke før jul eller vinterferien kommer. Vi har tilfeller av vannskader i hytter som har stått ubesøkt fra sen sommer og helt til påske. På den tiden kan et lekk vannrør gjøre stor skade, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring. Andelen norske hytter som står månedsvis uten tilsyn, er trolig høy. 28 prosent ser ikke til hytta i det hele tatt i løpet av vinteren, ifølge en undersøkelse If i Sverige gjorde i fjor høst.
Frostskade 2 vann
FROSTVINTER: Slik så det ut på en hytte i Lesja frostvinteren 2010.(Foto: If Skadeforsikring)

Tre dager

For mange går avstengingen litt for kjapt. Første kvartal i år oppsto 927 vannskader på norske hytter, ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon. – De to vanligste feilene er at folk glemmer å stenge av vannet og ikke setter på nok varme i rom med vannførende ledninger. Vanninstallasjoner mot yttervegger er særlig utsatt. De blir dessverre ofte bygd inn for å skjule rørene, og så glemmer man at de er der og setter ikke på tilstrekkelig varme, sier Frostad. – Paradoksalt nok skjer de største skadene i moderne fullstandardhytter. Det er de som har de største vanninstallasjonene, sier han. En tredje gjenganger er at hytteeieren glemmer vannet på utsiden. Hageslangen blir enten ikke koblet fra eller utekranen ikke ordentlig tømt. En krankobling som ikke er tatt av, kan føre til at kranen fryser og gjør stor skade på innsiden av hytta.

Hakker is

Vann utvider seg når det fryser. Blandebatterier og toalettsisterner er det første som går i stykker. Skadene som oppstår er forskjellige fra hytte til hytte, men har én ting til felles: De er dyre å reparere. – Med litt hell i uhellet strømmet vannet ut fra ledningsbruddet og fryser til is umiddelbart, i lag oppå hverandre. Ved skaderenoveringen hakker vi løs isflak og blokker og bærer dem ut før det smelter og gjør mer skade. Men også i de tilfellene må vi ofte rive opp gulvet, sier teknisk inspektør Kjetil Sømoen i If. Andre ganger blir konsekvensene større, særlig hvis hytta har stått ubesøkt gjennom vinteren og fram til våren. I mellomtiden har de frosne vannmassene smeltet og laget store fuktskader. Sømoen forteller om et ferskt eksempel der reparasjonskostnadene på en større hytte med vannbåren varme kom på over 600 000 kroner. I Ifs sikkerhetsforskrifter heter det at vannet skal stenges av dersom hytta forlates i mer enn tre døgn.

Viktig overlevering

Viktig overlevering De to foregående vintrene var mye kaldere enn sist vinter. Vinteren for to år siden var spesielt ille, med 3188 rapporterte hytteskader første kvartal. – Mange brant seg på at det ble en voldsom frostvinter, kombinert med lite snø. Den isolerende snøen var ikke der, og rørene på hytta frøs. Slik vintre kan komme igjen, sier Sømoen. Takstmannen mener mange skader kan unngås ved å lage en god huskeliste for avstengningsrutiner. – Skader skjer ofte når hytta har vært lånt bort til venner eller barn. Skader i tilknytning til eierskifter er også en gjenganger, eller når en enke må ta over stengerutiner hun ikke har deltatt i tidligere. Et godt råd da er å ta kontakt med en lokal rørlegger for å få tips til hva som er viktig å huske på, og hvordan man gjør det, sier Kjetil Sømoen i If.

Slik sikrer du hytta mot vannskader

• Steng av hovedkranen. Det begrenser skadene dersom rør eller andre vanninstallasjoner skulle fryse og sprekke. • Skru på nok varme i rom med vanninstallasjoner. • Beskytt alle vannlåser mot frost, det vil si vask, sluk og vannklosett. Dette gjør du ved å helle frostvæske i vask og klosett, la væsken renne ned. Tøm varmtvannsberederen for å unngå at den fryser. • Tøm alle vannkraner, rør og vanntanker som ikke er frostsikret. La alle vannkraner stå åpne i tilfelle hovedkranen ikke er helt tett. Vannsisterne kobles fra inntak, og vannet tappes ut. • Husk utsiden: Ta av slange, sørg for at utekraner er ordentlig tømt. Gardenakobling skal av. • Rens takrennene. Blir de tette, kan smeltevann finne veien inn i hytta. • Sjekk innom hytta i ny og ne. (Kilde: If Skadeforsikring)