For mange hytteeiere er det nettopp flaskegass som benyttes til både oppvarming og matlaging i fritida. Dette er den samme flaskegassen som brukes til gassgrillen. Akkurat som at maten du tilbereder trenger både forberedelser og kjærlighet, trenger også selve gassutstyret vedlikehold og tilsyn. Hvis du ikke allerede har gjort det for sesongen, bør du bruke noen minutter på å sjekke at gassutstyret er i orden før du tar det i bruk.

Viktig sjekk

– Propangass er ikke ufarlig, men om du håndterer den på riktig måte, er du trygg. Sjekk at slanger og koblinger er tette, og at regulatoren er skikkelig festet til propanflasken, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge har i samarbeid med gasselskapene utarbeidet grillvettregler, for å sikre trygg bruk. Nordmenn generelt er flinke når det kommer til trygg håndtering av propangass på flasker, men dessverre kan enkle grep for vedlikehold bli glemt.

– Det er veldig sjelden at en gassflaske har skyld i en uønsket hendelse, dessverre er det gjerne slik at manglende kompetanse fører til feil bruk og håndtering av grillen, utdyper Bremer Nebben.

De vanligste feilene folk gjør er å bruke slanger som har blitt gamle, og som dermed ikke lenger er i forskriftsmessig stand. Et annet problem kan være at regulatoren ikke er festet skikkelig.

– De som har gassgrill, gasskomfyr eller benytter flaskegass til oppvarming av bobil eller campingvogn må sjekke at regulatorene er festet skikkelig. Det enkleste grepet for å sjekke dette er å løfte hele flaska i regulatoren. Vri den litt for å se at den er fastlåst, avslutter Bremer Nebben.

Dette er gassvettreglene

 • Les bruksanvisningen nøye før du tar gassutstyr i bruk.
 • Sørg for at gassbeholderen står oppreist.
 • Ved bruk av gassgrill: Ikke plasser flasken under gassgrillen når grillen er i bruk. Skapet er kun ment til oppbevaring av flasken når grillen ikke er i bruk.
 • Sjekk slangen for sprekker og andre defekter jevnlig. Dette gjør du ved å bøye på den.
 • «Slangetesten»: Sjekk slangen for lekkasje ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen, vil det danne seg såpebobler hvis det er lekkasje.
 • Bytt slange minimum hvert tredje år. Sprukne eller ødelagte slanger MÅ byttes med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
 • Steng for gassen når du er ferdig, og ta av regulatoren hver gang.
 • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. La din propanforhandler gjøre kontroll og vedlikehold.
 • Dersom den elektriske tenningen på utstyret ikke virker, hold alltid en fyrstikk klar når du åpner for gassen.
 • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig, bør du flytte beholderen vekk fra brannen.
 • Hvis det oppstår lekkasje: steng gasstilførselen, ta av regulatoren og fjern tennkilder.