Tekst: Tom Brodin, Foto: Ellen Oppem Kaltenborn, Gausdal Stav & Laft

Forresten, rett til Bygdøy gikk turen ikke. Først var det en stopp i Slottsparken, hvor kyndige laftebyggere satte den opp, før den igjen ble plukket fra hverandre etter et halvt års tid.

Ble reparert i Gausdal

I en svært illustrerende bildeserie på Norsk Folkemuseums hjemmesider, norskfolkemuseum.no, kan vi følge Hovinkoias reise fra Holleia i Buskerud, via Gausdal til Hovedstaden.

Årsaken til at det ble en stopp også i Gausdal, var at den gamle hytta hadde stokkmaur- og råteskader. Firmaet Gausdal Stav & Laft satte inn nye stokker til erstatning for de ødelagte.

hovinhytta
Når hytta står helt ferdig på museet, er også den originale grunnmuren på plass, supplert med stein fra Holleia. Foto: Norsk Folkemuseum

Åpnes til sommeren

Hovinhytta åpnes for publikum neste sommer i forbindelse med DNTs 150-årsjubileum. Ifølge museet vil denne hytta vise viktige deler av norsk kulturhistorie, som natur og kultur, hytter og friluftsaktiviteter, som er viktige norske identitetsmarkører. 

Les også om verdifull hyttegave til museet på Maihaugen