Det var en ankesak, for Nedre Telemark tingrett hadde tidligere konkludert med en verdireduksjon på rundt 15 prosent på grunn av de kanskje ekle, men helt ufarlige krypene. 

Vi skal ikke ta for oss hele saken, men den delen av den som trolig kan bidra til å sette punktum for skjeggkresaker i rettsapparatet.

Agder lagmannsrett antar nemlig at krekene kommer inn med blant annet pappemballasje og vil ta bolig blant oss i stadig større grad. Med andre ord, som vi har vært inne på før, vi må heller lære oss å leve med dem

Forsikringsselskapet Protector er selvfølgelig svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for at skjeggkre ikke gir noen verdireduksjon.

Men, skulle du ønske å redusere mengden av skjeggkre hos deg, fins det råd.