Eieren av en hytte og parsell i kolonihagen på Oslos østkant installerte Cinderella´en, hyttefolkets populære forbrenningstoalett, i 2012. Fire år seinere reagerte hyttenaboen. Hun hadde lenge følt seg plaget av lukt og støy fra Cinderella´en og brakte saken inn for kolonihagens styre.

Ikke til sjenanse for noen

Styret dro på befaring, Cinderella-doen ble fyrt opp og medlemmene luktet og lyttet. I følge vårtoslo.no skal styret raskt ha blitt enige om at lyden fra toalettet «var minimal og langt lavere enn fra en gressklipper, oppvaskmaskin eller en vanlig samtale. Vi ser ingen grunn til ytterligere isolasjon eller fjerning av toalettet.» Styret var enstemmig.

Vedtaket var ikke egnet til å gjenopprette harmoni i kolonihageidyllen. I fjor måtte styret ut på ny befaring. Igjen ble det konkludert med at det lille som hørtes av sus fra doen ikke var til sjenanse for noen.  

Portveien 2 NRK
Kolonihager forbindes med den ren idyll. Barnetv-programmet

Tok saken til tingretten

Selv om styret nå skjerpet tonen og presiserte at vedtaket var enstemmig og at «vi forventer at dette blir respektert», slo den klagende parten tilbake med å ta saken til forliksrådet. Ei heller her var det noen støtte å finne. Tvert imot ble hun ilagt saksomkostninger på 4.612 kroner, i følge vårtoslo.no.

Kjennelsen var imidlertid ikke egnet til å stoppe striden. Nå brakte hytteeieren saken inn for tingretten i Oslo med henvisning til nabolovens paragraf 2. Her heter det at ingen «må gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom».

Ulempene

I juni sto Cinderella-slaget i tingrettens lokaler og en tid seinere kom dommen. I følge vårtoslo.no, som har gjennomgått rettens fire sider lange og grundige drøfting, ble «Askepott-doen (..) «frikjent»». 

«Retten finner de ulemper forbrenningstoalettet medfører for N.N. hverken urimelig eller uturvande. Tiltaket er etter dette ikke i strid med nabolovens paragraf 2, og N.N. kan således ikke få medhold i sitt krav om retting etter nabolovens paragraf 10.»

Naboen som mente seg plaget av lukt og støy må etter dette betale 4.687 kroner i sakskostnader.

Les saken på vartoslo.no her.