Selvfølgelig kan den samme Tend24-appen gjøre nytten også når du er hjemme og det eventuelt skjer noe på hytta. Men det forutsetter selvfølgelig at det er noen fra nettverket ditt i nærheten.

Ulike nettverk på ulike steder

Noe av poenget med appen er at brukerne bygger opp forskjellige vennenettverk til de ulike objektene som skal sikres. Ett til huset. Ett til hytta. Ett til båten. Ett til campingvogna.

Så må selvfølgelig de ulike objektene være utstyrt med alarmer som sender fra seg trådløs informasjon.

Varsler nettverket ditt

Ifølge informasjonen på nettsida, tar TEND24 rollen med å kontakte nettverket hvis en kritisk situasjon skulle oppstå. Så gir den oppgaven til den i nettverket som er nærmest og følger opp vedkommende til situasjonen er under kontroll.

Personlig trygghet

Det er ikke bare gjenstander som kan sikres med appen. Det gjelder også mennesker. Hvis appen blir aktivert, varsles også et personlig trygghetsnettverk som brukeren har bygget opp.

Les mer

Det er mye mer info på tend24.com.

Men, hvis du vil ha informasjonen på norsk, klikker du på det norske flagget øverst til høyre.