Og det blir mye søppel nå i påska, med rundt én million på hytter og landsteder. Og siden vi gjerne unner oss litt ekstra, øker det avfallsmengden sammenlignet med resten av året.

YouGov har gjort en spørreundersøkelse for Grønt Punkt Norge om dette, og bortimot sju hundre ble spurt om hvordan de håndterer avfallet sitt på hytta eller landstedet. Konklusjonen er altså at mer enn én av tre innrømmer at de kaster alt i samme pose, uten å gjøre noe forsøk på kildesortering.

Kildesortering i stadig flere kommuner

– Jeg er litt skuffet over at så mange lar være å kildesortere, sier administrerende direktør Røine.

For selv om ikke alle hytteområder tilbyr returordning for alle avfallstyper, har stadig flere kommuner innført kildesortering av hytteavfall de siste årene. Men kanskje ikke alle hytteeiere har fått det med seg, undrer hun.

Tjue prosent tar det med seg hjem

Nesten halvparten av dem som svarer, oppgir at de kildesorterer alt eller deler av avfallet sitt og leverer det lokalt. Og rundt tjue prosent tar med seg deler av avfallet sitt hjem og kildesorterer det der.

Røine mener flere burde kildesortert. 

– Selvsagt skjønner jeg at folk helst ikke vil ha fuktige, illeluktende avfallsposer i bilen på veien hjem, sier hun. Men minner om at det er lite lukt av emballasje. I alle fall hvis du skyller det som er nødvendig.

Improviserte systemer

Mange har mindre plass på hytta enn hjemme, og det er fort gjort at avfallet tårner seg opp.

Røine oppfordrer til å bruke en pose eller eske for hver avfallstype, og på denne måten kan alle kildesortere avfallet sitt etter hvert som det oppstår.

Ikke alt bør brennes

12 prosent brenner avfallet sitt, noe som er et høyere tall enn hva som gjelder hjemme. Røine minner om at kartonger og  annet avfall gir masse sot og aske, men lite varme, og at risikoen for pipebrann øker.