Rundt 200 hytteeiere har nemlig protestert ved å avstå fra å betale avgiften. Det kan ikke Pihl AS akseptere, og drar nå hytteeierne for retten.

 

Vil ha lovligheten vurdert

Som tidligere meldt på hytteavisen.no vil Øyungen vel ha lovligheten av Pihls innføring av serviceavgiften vurdert. I alt ni velforeninger i området stiller seg bak Øyungens søksmål. Vel-et har utredet fem såkalte case som de vil ha Hedmarken Tingrett til å vurdere.

- Forsøk på å skremme

Pihl har overfor Øyungen vel opplyst at også de som grunneier ønsker en rettslig avklaring, skriver GD. Velforeningen ser imidlertid med ro på de forestående rundene i retten.

– Vi har (..) ingen grunn til å tro at det vil bli iverksatt rettslig inndrivning fra Pihls side ovenfor alle hytteeiere som ikke har betalt. Det ville i så fall bli en krevende prosess. Slik vi oppfatter det, er søksmålsvarselet som Pihl nylig har sendt ut, en ren formalitet kombinert med et forsøk på å «skremme» flest mulig til å betale før saken behandles i rettsapparatet, sier Vegard Strøm i styret for Øyungen vel til Lillehammer-avisa.