Det sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren. 

- Du må vite hva som kan gå galt og hvorfor det er viktig at du gjør ting i riktig rekkefølge, sier Øren. 

Rådyre hytteskader 
Det totale antallet hyttebranner i 2023 er ikke klart enda, men ut fra de tre første kvartalene i fjor lå det an til en økning fra året i forveien. 

Tall fra Finans Norge viser at det var rett i underkant av 2000 branner på norske hytter de første tre kvartalene. Totalt kostet disse snaut 345 millioner kroner. 

Gjør dette når du kommer til hytta  
Kaldt vær, vintersnø og mørke er det som møter mange nordmenn når de kommer til hytta. 

- Mange reiser opp for å se til hytta nå med både kuldesjokk og nysnø mange steder. Men se an forholdene før du fyrer opp og tar kvelden første dag. Hvis hytta er nedsnødd, bør du finne fram spaden før du fyrer i ovnen. En innesnødd hytte er en brannrisiko. Sjekk at vinduer, pipe, rømningsveier og lufteventiler er frie før du slår deg til ro, sier Øystein Øren. 

Vinduer og dører er en viktig rømningsvei hvis det begynner å brenne, men du kommer deg ikke ut hvis veiene ut er dekket med snø. 

Sjekk røykvarsleren 
Når du kommer til hytta må du også sjekke at røykvarslerne fungerer som de skal. 

- Den kan ha gitt varsel om lavt batteri mens du var borte. Jeg vil råde alle til å sjekke at de fungerer hver gang de kommer fram til hytta, sier Øystein Øren. 

Kan du bruke slukkeutstyret? 
I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende sier 3 av 10 at de ikke vet hvordan brannslukkeren fungerer eller om den er utgått på dato. 

- Enten du har skum- eller pulverapparat, må du sjekke trykket. Sjekk at pila står på grønt. Dette bør du sjekke flere ganger i året, gjerne hvert kvartal. Sjekk også at apparatet virker helt og at forseglingen er intakt, sier Øren. 

Pulverapparater bør snus opp-ned hvert kvartal, eller oftere. Dette for å unngå klumper i pulveret. 

- Men ta gjerne sjekken utendørs. Apparatet kan utløse seg ved en feil og det gir skader som er vanskelige å fjerne, sier branneksperten. 

Pulverapparater skal kontrolleres av fagpersoner hvert femte år og service hvert tiende år. Skumapparater skal kontrolleres og på service hos fagpersoner hvert femte år. 

- Mye å tenke på 
Øystein Øren innser at det kreves en del av hytteeiere nå når strømmen er dyr. 

- Det er ikke lett å være hytteeier nå, det er mye å tenke på. Du må ikke sprengfyre for tidlig, fordi det kan være brannfarlig. Og du må ha varme på i hytta når du ikke er der for å unngå frostskader, men det blir dyrt uten strømstøtte. Jeg forstår at det er kjedelige beskjeder å få for mange som allerede prøver å spare penger, men det kan også være disse som redder hytta fra enda dyrere skader, sier Øren.  

Sjekk dette når du kommer på hytta 

 • Sørg for at avtrekk og pipen er fri for blokkeringer, som for eksempel snø  
 • Grav fram vinduene – dette er rømningsveier  
 • Sørg for at det ikke kan gå snøras foran dører og vinduer når hytta blir varm  
 • Sjekk at røykvarslerne virker som de skal  

Brannråd på hytta 

 • Fjern støv fra elektriske ovner før bruk  
 • Aldri tørk klær på ovnen, verken hjemme eller på hytta  
 • Fastmontert ovn er å foretrekke  
 • Ikke bruk vifteovn uten tilsyn  

Slik fyrer du riktig  

 1. Bruk tørr ved.  
 2. Mindre vedkubber gir høyere temperatur.  
 3. Følg ovnens bruksanvisning for riktig mengde ved og riktig avtrekk.  
 4. Opptenningsbriketter gir raskere fyr og mindre sot.  
 5. Parafin, bensin eller annen brannfarlig væske må ikke brukes. Det kan eksplodere.  
 6. Ved skal ligge i ovn eller peis. Brennverdien er dårligere hvis kubbene står.  
 7. Tenn på fra toppen og ned.  
 8. Pass på at spjeldet er åpent og at ovnen får nok forbrenningsluft.  
 9. Vær våken og tilstede når du bruker ovn og peis. Det samme gjelder med stearinlys.  
 10. Ikke legg deg eller forlat hytta med ovnen full av ved og lav trekk. Det øker faren for pipebrann og utslipp av partikler.  
 11. Ikke brenn noe i ovnen som ikke skal brennes i ovnen.  
 12. Ikke tøm ovnen for aske før det er gått 24 timer siden den var i bruk. Husk å kaste asken i ubrennbar beholder.  
 13. Et rent ildsted gir bedre varme. Fei ovnen regelmessig. 
  (Kilde: Asker og Bærum Brannvesen )