Av Trond A. Steinset og Terje Olav Rundtom

Alle fylkene våre med unntak av Hedmark og Oppland har kystlinje. En fjerdedel av hyttene som ble omsatt i fylkene med kystlinje i fireårsperioden 2014–2017, lå i 100-metersbeltet langs kysten.  Fra Hvaler i Østfold til Rogaland var de gjennomsnittlige hytteprisene i strandsona langt høyere enn lenger inn i landet.

Skjermbilde 2018-07-03 kl
Kommunene med de dyreste hyttene på eid tomt i 100-metersbeltt i perioden 2014-2017.

Hytte ved Telemarkskysten kostet mest

Til tross for at kommunene innerst i Oslofjorden hadde de dyreste hyttene, er det Telemark som topper blant fylkene. I gjennomsnitt var kjøpesummen for en hytte på eid tomt i 100-metersbeltet 4,7 millioner kroner i kanalfylket, mens en tilsvarende hytte på festetomt i gjennomsnitt kostet 2,5 millioner kroner.

Telemarkskommunen Kragerø utmerket seg med flest omsetninger i strandsona i fireårsperioden. Gjennomsnittsprisen i kommunen var 5,9 millioner for en hytte i strandsona på eid tomt. For hytter på festet tomt måtte kjøperne ut med 4 millioner kroner i snitt.

Vestfoldkysten med nesten like høye priser

De som kjøpte seg hytte i 100-metersbeltet langs kysten i Vestfold i perioden 2014–2017, måtte i gjennomsnitt ut med 4,6 millioner kroner. Også her var hytter på festetomt langt rimeligere, og gjennomsnittet for en slik hytte i strandsona var 2,6 millioner kroner.

Populære hyttekommuner som Tjøme og Nøtterøy (slått sammen til Færder fra 2018) og Tønsberg gjør at Vestfold ligger helt i pristoppen. I gjennomsnitt kostet en hytte på eid tomt i strandsona på Tjøme 7,1 millioner kroner. På Nøtterøy og i Tønsberg måtte de nye hytteeierne ut med 5,9 millioner kroner i gjennomsnitt. I Vestfold ligger hele 40 prosent av hyttene som ble omsatt i fritt salg i perioden, i strandsona.

Bærum på pristoppen også lenger fra kysten

Bærum hadde også den høyeste gjennomsnittsprisen når avstanden til kysten er mellom 100 og 400 meter. Med et gjennomsnitt på 9,1 millioner kroner for hytter med denne avstanden fra strandlinja er de langt foran Asker, som er nummer to på lista med et snitt på 4,2 millioner kroner.

En viktig årsak til de høye prisene innerst i Oslofjorden er den sentrale beliggenheten med kort vei til sentrum av Oslo og kjøpesterke grupper i nærheten. De små øyene har dessuten en del eksklusive eiendommer. Få fritidseiendommer selges på det åpne markedet i dette området. Det siste er også med på å øke prisene.

Hver fjerde omsatte hytte lå i strandsona

Dersom vi tar med alle fylkene med kyststripe, er de gjennomsnittlige prisforskjellene mindre. En av fire hytter som ble omsatt i fritt salg i perioden 2014–2017, lå nærmere kysten enn 100 meter.17 prosent av hyttene hadde en avstand til kysten på mellom 100 og 400 meter. Nesten 60 prosent av de omsatte hyttene ligger derfor lenger enn 400 meter fra kysten.

Prisene faller når avstanden til kysten øker. Gjennomsnittlig kjøpesum for hytter som ligger mer enn 400 meter fra kysten, var 1,5 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for alle hyttene som ble omsatt i fritt salg i strandsona i fireårsperioden, var 2,2 millioner kroner.