Foto: Privat

Avisa skriver at hytteeierne hadde fått knust seks båter, da de spurte grunneieren om å få bygge plattingen, noe de fikk tillatelse til. Men kommunen, som ikke var blitt spurt, valgte å gi en bot på 25.000 kroner for å ha bygd ulovlig.

 

5.000 eller 25.000?

Hytteeierne innrømmer at det var en tabbe ikke å søke, men mener størrelsen på overtredelsesgebyret er fem ganger for stort. Det er fem privatpersoner som blir avkrevd 5.000 kroner hver, mens de mener det er hytteforeningen som skal betale ett gebyr på 5.000 kroner siden den er et eget rettssubjekt med organisasjonsnummer.

Ingen mulighet til å ordne opp?

Ifølge klagerne, skal de flere ganger ha tilbudt seg å rive plattingen, men lot det være fordi kommunen mente de burde vente til saken var ferdig behandlet. De synes derfor det ikke er rett plutselig å gi gebyr uten at det var mulig å få ordne opp først.

De mener også at det de har gjort, ikke er så forferdelig alvorlig, blant annet fordi stedet der de bygde plattingen, tidligere var ei villfylling som hytteeierne har ryddet opp i.

- Hytteforeningen er ikke et foretak

Saksbehandleren opplyser i innstillingen sin før hovedutvalgsmøtet mandag at det er mange hytter i kommunen, og at det derfor er viktig å håndheve regelverket.

Og når det gjelder størrelsen på gebyret, mener han at det ville forholdt seg annerledes dersom det var et profesjonelt byggeforetak, ikke bare en sammenslutning av hytteeiere.

Dersom hovedutvalget følger innstillingen, går saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.