Amta skriver om en hytteeier som ville gjøre alt riktig og som ble sjokkert over å få et gebyr på 12.700 kroner. I en klage ble det påpekt at det ikke er veldig mye arbeid i servere et standardsvar.

Noen får tilbake penger, men ikke alle ...?

Seinere har Frogn kommune reduser satsene betydelig, til 4.000 kroner, etter at flere har tatt til orde for at det tidligere gebyret ahr vært totalt urimelig.

Hytte- og huseiere som har betalt etter den gamle gebyrsatsen i år, får tilbakebetalt mellomlegget, og nå er det flere som søker om også å få igjen penger for tidligere år. Disse sakene er ikke avgjort.

Grunn til jubel?

En piperehabiliterer sier han roper høyt hurra for reduksjonen.

Men det spørs om den er stor nok, for fortsatt vil mange mene at 4.000 kroner heller ikke er en selvkostpris. Faktisk fins det kommuner som ikke tar gebyrr for dette i det hele tatt, av brannsikkerhetsårsaker. Og for eksempel Holmestrand kommune, som vi i artikkelen vår fra 2013 påpekte at lå i overkant med 3.435 kroner, tar 1.170 for 2019.

Kan nytte å protestere

Saken fra Drøbak viser at det kan nytte å protestere mot totalt urimelige gebyrer. Noe å tenke på hvis kommunen tar seg betalt langt over selvkost når du ønsker å redusere brannfaren på hytta eller hjemme.