Kommunene kan fra 1. januar velge å frita fritidseiendommer fra eiendomsskatt dersom det innføres eiendomsskatt i kommunen.

Men tror vi det vil få noen praktisk betydning?

Neppe, for slik argumentasjonen går, er det nettopp hytteeierne som skal være med å bidra ...

Og ifølge Norges Hytteforbund er det heller slik at det foregår en skjevtaksering som gjør at hytteeierne rammes hardere enn de fastboende.

– Reglene for eiendomstaksering er til dels kompliserte, og vi ser at mange kommuner dessverre bruker disse slik at fritidseiendommer får en høyere skattetakst i forhold til sin salgsverdi enn hva som skjer med helårsboliger i kommunen, påpeker hytteforbundets Mathias B. Dannevig i en pressemelding.