Fritidseiendommen var tidligere eid av fagforeningen ved Peterson og ble kjøpt av fire familier. For tre år siden skrev avisa at kjøpet var et skikkelig kupp. Den var nemlig lagt ut for 24,5 millioner kroner, men ble solgt for 11,5. Med andre ord en «rabatt» på 53 prosent.

Frykter for biologien

Det er en av hyttenaboene som har kontaktet kommunen, fordi skjellsanden ikke er naturlig for området og er redd det biologiske mangfoldet kan bli påvirket negativt. Han har ikke funnet søknadspapirer i kommunen.

Ikke smart å ta snarveier

Kommunalsjefen bekrefter at det ikke er søkt, og på spørsmål fra avisa om det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, sier han at det nok heller er tvert imot.

Her kan du lese om en tilsvarende sak lenger syd i Østfold.

Bildet er en illustrasjon og fra Vestfold fra noen år tilbake.