Forhandlingene har ikke vært lette, og de hytteeierne som hadde is i magen og ventet fikk mest, mens de som bet på det kommunale agnet tidlig, bare fikk en brøkdel.

5 millioner = 8 millioner

Aller best avtale gjorde nok vedkommende som solgte i fjor og fikk åtte millioner kroner, ikke minst takket være svært kreative kommunale regnestykker.

Et vanvittig sprik i takstene

Det var ikke opplagt at den siste hytta skulle bli solgt. Et sprik på én million kroner mellom kommunens tilbud og eierens krav kunne veltet handelen. Men eierne ga seg, til tross for at de mente de hadde fått for lite når de sammenlignet med hva andre hadde fått. Dermed slapp det offentlige unna med seks millioner skattekroner.

Men før det kom sålangt, hadde flere eiendomsmeglere og en takstmann vurdert eiendommen og kommet til helt forskjellige resultater. Den ene av eiendomsmeglerne som takserte strandeiendommen ved Oslofjorden på vegne av kommunen, lå på akkurat halvparten av hva eiendommen til slutt ble solgt for.