Enova støttet nesten dobbelt så mange energi- og klimatiltak i boliger i 2018 enn året før. 

Rekordmye til privatmarkedet

– Vi har aldri før vært i nærheten av å utbetale så mye i støtte til privatmarkedet. Dette er en veldig gledelig utvikling som viser at flere og flere får øynene opp for smarte energitiltak, sier Enovas markedssjef for bygg og bolig, Anna Barnwell.

Tallene for 2018 endte på 275,4 millioner til 14 486 tiltak. Det betyr at antallet tiltak støttet av Enova økte med nesten 80 prosent i fjor.

2019 har også startet særdeles bra. To måneder inn i året er det allerede utbetalt over 80 millioner til nesten 5000 tiltak.

Økte priser og klimabevissthet

Barnwell i Enova tror det er flere årsaker til den økende interessen for energitiltak blant norske boligeiere. Den aller viktigste er forbudet mot fossil oljefyring som blir innført fra 1.januar 2020. Over 5000 boligeiere kvittet seg med oljefyren eller parafinkaminen med støtte fra Enova i fjor.

Det er god økning også blant flere av de andre tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet,som for eksempel el-produksjon (i all hovedsak solceller), varmestyringssystem og vannbåren varme. Enova tror at både økte strømpriser og en økende klimabevissthet er med på å forklare at flere gjør tiltak, og gleder seg over utviklingen.

Flest i Akershus

– Støtten vi gir skal selvfølgelig være en gulrot som skal få folk til å gjøre energi- og klimatiltak de ellers ikke ville ha gjort, men hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode løsninger som trengeret lite dyttfor å etablere seg i markedet. Da er det avgjørende at vi ser en utvikling som bidrar til at de ulike teknologiene og tiltakene blir mer tilgjengelig for folk flest, og dermed også blir tatt i bruk uten støtte fra oss, sier Barnwell.

Den geografiske fordelingen viser at det ble gjennomført desidert flest tiltak i Akershus med over 2000 registrerte tiltak, mens det ble utbetalt støtte til færrest tiltak i Finnmark med bare 60.

På plassene bak Akershus kommer Hordaland, Trøndelag, Rogaland, Østfold og Buskerud.