I alle fall påpeker hotelleier Per Morten Hektoen ved Savalen Fjellhotell & Spa urimeligheten i at vann og kloakk er så mye dyrere på hytter enn i bolighus.

- Dersom Tynset kommune ønsker at hytteturismen skal øke enda mer, så bør det ikke være slik at hytteturistene skal betale mye mer enn alle andre, sier han til avisa Østlingen.

Godt over dobbelt så dyrt

Mens en vanlig huseier i Tynset må betale 686 kroner for vannabonnementet sitt, mens en hytteeier må ut med 1.714 kroner. For avløp er tallene 1.390 kroner for boliger og næring, og 3.475 kroner for dem som har hytte. I tillegg kommer forbruket for både hytteeiere og fastboende. Det betales per kubikkmeter.

Andre kommuner er rimeligere

Hektoen viser også til andre kommuner, som ligger lavere i vann- og avløpsgebyrer, og også for tilkobling.

I tillegg har kommunen eiendomsskatt.

Kommunen tjener på Savalen

Fratrukket utgiftene viser det seg at inntektene for vann og avløp gir kommunen et samlet overskudd på en halv million årlig.

Ifølge avisa, klarer ikke ordføreren å forklare hvorfor hyttteierne må betale mest. Men hun sier at gebyrene skal vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.