Dette kan vi lese på Aure kommunes nettsider.

Her er informasjonen fra kommunen

Du mottar denne invitasjonen fordi du står oppført som eier av hytte/fritidsbolig i Aure Kommune. Vi håper du har mulighet til å avsette noen minutter og fortelle oss hvordan det oppleves å ha fritidsbolig i Aure.

Formålet er å skaffe kunnskap om, og grunnlag for valg og beslutninger som berører deg som deltidsbeboer i bygda. Undersøkelsen gjelder blant annet saker knyttet til regulering av arealer, infrastruktur, beredskap, samt tilbud og aktiviteter du bruker eller har synspunkter om. Vi ønsker å vite hva du er fornøyd, og ikke fornøyd med i Aure.

Vi håper de svarene du gir oss bidrar til at du, din familie og dine venner får et enda bedre opphold i bygda!

Undersøkelsen er nettbasert.

Håper på god respons

Svarene i undersøkelsen vil gi viktig innspill for hvordan både kommunen og næringslivet skal utforme og legge til rette for hyttefolket i kommunen.

Undersøkelsen vil ligge åpen i perioden fra 7. november til og med 18. november. Undersøkelsen er nettbasert og link til undersøkelsen går fram i invtiasjonsbrevet.

Kommunen og næringsforeningen håper på stor respons på undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonymisert, men de som vil delta i trekning av et 10 flotte T-shirts må oppgi e-mail adresse.

Tar hytteeierne på alvor

Mange hytteeiere mange steder i landet opplever at de ikke har noen innflytelse på politikken som føres overfor dem, og at de i mange tilfeller bare oppfattes som ei mulig økonomisk melkeku det går an å tappe for eiendomsskatt.

Da er det hyggelig at Aure kommune ønsker å ta hyttefolket på alvor.