- I Trysil har kildesortering for fritidsboliger og utleieenheter stått på agendaen siden 2010, forteller Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil i en pressemelding. Det er ett av våre mest konkrete bærekraftsmål, og noe særlig våre utenlandske gjester forventer er på plass når de ferierer i Trysil. Hytteeiere har også etterspurt dette i større grad de siste årene.

Har tatt tid å få på plass

En av årsakene til at innføring av kildesortering blant fritidsboliger har tatt tid i Trysil har vært allerede inngåtte anbudskontrakter og manglende utstyr for tømming. 

- 1. mai i år kunne vi endelig inngå en ny kontrakt, som ga oss mulighet til å løse logistikken og skaffe de bilene vi trengte for å kunne gjennomføre full kildesortering. På en sommer har vi, sammen med kommunen og grunneiere, klart å legge til rette for kildesortering til litt under halvparten av alle fritidsboliger i Trysil. Vi har investert for flere millioner kroner blant annet i molok-systemer, som er avfallsbrønner hvor avfallet oppbevares delvis under bakken, forteller Stig Ola Johansen, avdelingsleder renovasjon i SØIR. Neste sommer jobber vi videre med å få på plass kildesortering for fritidsboliger i resten av kommunen.

1000 tonn avfall fra gjester i Trysil

I tillegg til å være Norges største skisted, er Trysil den neste største hyttekommunen med 6.900 hytter. I fjellet genereres det 1000 tonn avfall i året, noe som understreker hvor viktig kildesortering er for turistdestinasjonen.  

- Ifølge en undersøkelse som vi gjorde blant fritidsboligeiere i Trysil i 2021 sier hele 91 prosent at de er positive til kildesortering på hytta, sier Dyreng. - For å nå FNs bærekraftsmål er vi alle nødt til å bidra. Vi har tilrettelagt for kildesortering. Nå må gjestene og hytteeierne våre gjøre jobben med å sortere husholdningsavfallet sitt, og bruke gjenvinningsstasjonen til annet avfall.