Likevel er det langtfra alle som er fornøyd, kan vi lese i Ringerikes Blad. Som eksempel bruker de et ektepar med hytte på Krokskogen. For å komme seg på hytta må de gå en time, og hytta har hverken vann eller strøm innlagt.

Faktura, men ingen feiing

I artikkelen leser vi at ekteparet årlig kontrollerer både ovner, peis og ildsted i hytta fra 1956, og t de bruker sitt eget feieutstyr. Og slik vi leser artikkelen, er dette vesentlig bedre enn tilbudet fra kommunen. For feiervesenet har ikke vært på besøk, og de har fått brev om at det kan ta noen år før alle hyttene i Ringerike og Hole blir besøkt. 

Men regning har de fått.

Mener det er urimelig

Den lyder på 437,50 kroner, noe de har klaget på. De mener det blir feil, siden de ikke har sett noe til tjenesten de skal betale for.

De er forøvrig ikke de eneste langt inne på Krokskogen som er av amme oppfatning.

Men de får neppe medhold i kommunen.

Mange feil og mangler er bakgrunnen for de nye reglene.