Selgers eierskifteselskap på sin side bestred kravet og hevdet at skadene var en følge av «naturlig utvikling i forhold til nødvendig vedlikehold».  Nettstedet estatenyheter.no har tidligere omtalt saken.

Selskapets takstmann konkluderte med at skadene var en del av forventet vedlikehold og estimerte utbedringskostnadene til en brøkdel av det kjøperens takstmann hadde anslått.

I tillegg til takstmennenes vurderinger, ble det hentet inn en uttalelse fra teknisk sjef hos Jotun, som avviste hyttekjøperens krav og hevdet at det benyttede produktet var passende for utvendig kledning.

Etter å ha vurdert begge parters argumenter og ekspertråd, gikk Finansklagenemndas avgjørelse i favør av selgers eierskifteselskap. 

Nemnda fant ikke tilstrekkelig bevis for å støtte kjøperens krav om omfattende malerarbeid, og konkluderte med at kostnadene ikke var tilstrekkelig dokumentert.

Denne avgjørelsen setter en endelig sluttstrek for tvisten.