Det er Mattilsynet som advarer og forklarer at jord, bakterier fra dyreavføring, døde smådyr og annen forurensning kan renne ned i brønnen via sprekker i grunnen eller andre åpninger. Hvorfor dette er et mindre problem til vanlig, er fordi bakken da absorberer overflatevannet.

Særlig hvis gravide, spedbarn eller noen med nedsatt immunforsvar, blir med på hytta, er det viktig at drikkevannskvaliteten er god.

Kontakt gjerne Mattilsynet

Line Ruden i Mattilsynet anbefaler alle å kontrollere brønnen og vannet visuelt etter langvarig tørke med påfølgende regnskyll. Kikk etter blant annet dyreavføring og døde smådyr i brønnen  eller området rundt.

Hvis vannet er grumsete eller det lukter  annerledes enn det pleier, kan det være et tegn på at noe er galt.

For å være sikker, kan det være fornuftig å ta en drikkevannsprøve og få analysert ved et laboratorium. Du kan også ta kontakt med den lokale avdelingen til Mattilsynet via sentralbordet deres, som har nummeret 22 40 00 00.

Og hvis vannkvaliteten er dårlig, må vannet kokes inntil du er sikker på at det er i orden igjen.

En løsning kan være å ta med vann på kanner hjemmefra i en periode, noe som i enkelte tilfeller egentlig kan vise seg å være ulovlig!!! Men det er vel heller tvilsomt om kommunale myndigheter sjekker om det er vannkanner i bilen når du skal på hytta.

Mattilsynets gode brønnråd

«En riktig utformet brønn skal være plassert i god avstand fra potensielle forurensningskilder. Generelt anbefales det at avstand fra brønn til mulige forurensningskilder bør være minimum 100 meter, men det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Brønner bør ikke plasseres i flomutsatte områder. Kontroller også at brønntopp/ kum står godt over bakkenivå, ca. 40 cm, slik at det ikke er fare for at urent overflatevann kan renne rett ned i brønnen. Det bør også være drenering og fall bort fra brønnen, slik at det ikke kan samle seg vann rundt brønntopp/ kum. For borebrønner i fjell bør det være tette fôringsrør de øverste meterne, der det vanligvis er mest sprekkdannelse i berggrunnen.

Borebrønner må ha tett lokk over brønntoppen og kan også gjerne sikres med tett kum med tett lokk. Gravde brønner bør sikres med tett kum med tett lokk, slik at ikke smådyr og andre forurensninger kan komme ned i brønnen. Eventuelle lufterør bør ha svanehals, og sikres med finmasket netting.

Brønner kan også sikres ved å bygge et lite brønnhus rundt vannkilden, men husk også da å sikre mot for eksempel mus og fugler. Inngjerding av brønnområdet kan også være fornuftig, spesielt i områder med mye beitedyr.»