Rapporten avslører en blanding av positive og negative konsekvenser av fritidsboligutbygging i Innlandet. Mens hyttebyggingen generelt har en positiv effekt på verdier knyttet til markedet, som økt turisme og næringsutvikling, viser den at andre verdier lider under utbyggingen. Negative konsekvenser inkluderer tap av natur og landskap, økte CO2-utslipp, nedbygging av jordbruksareal og reduksjon av tilgjengelige friluftsområder.

Rapporten tar spesielt for seg de fire store ski-destinasjonene i Innlandet: Ringebu, Øyer, Trysil og Øystre Slidre. Disse områdene er blant de mest populære for fritidsboligutvikling og turisme i regionen, og dermed er det av stor betydning å forstå konsekvensene av utbyggingen her.

Prosjektleder Kari Klynderud Sundfør fra Innlandet fylkeskommune sier til GD at rapporten gir et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere og håndtere konsekvensene av fritidsboligutviklingen. Hun understreker viktigheten av å finne balansen mellom økonomisk utvikling og bevaring av natur- og kulturarvverdier.

Rapporten gir et viktig innblikk i de komplekse konsekvensene av hyttebygging. Rapportens funn viser nødvendigheten av å implementere tiltak som både fremmer økonomisk vekst og beskytter miljøet og naturressursene. Dette kan innebære strengere regulering av utbyggingsområder, satsing på bærekraftig turisme og investeringer i kollektivtransport for å redusere den private bilbruken til og fra hyttene.

Øyer-ordfører Anne-Marie Sveipe (H) sier til GD at det ikke bare er å sette to streker under svaret i rapporten, men at den tar opp problemstillinger som kommunen må vurdere. Hun opplever at lokalpolitikerne står i en spagat mellom til dels motstridende hensyn.

– Vi er midt oppe i en krevende diskusjon om hvilket mulighetsrom vi har som hyttekommune med tanke på økende krav og føringer fra nasjonalt hold. Vi har utbyggere som har investert en del og det må vi ta hensyn til. Vi må vurdere helheten og bidra til at kommunen er sitt ansvar bevisst med tanke på både klima, miljø og arbeidsplasser.