Her kommer Høyre, Frp, Senterpartiet og KrF dårlig ut, ifølge artikkelen i medlemsbladet Hytte & Fritid. Årsakene er at partiene av ideologiske årsaker setter storeiernes eiendomsrett først, mens hytteeiernes eiendomsrett taper.

Store grunneierinteresser

Et eksempel som blir dradd fram, er skogeiernes og bøndenes store fortjenester på festeavgifter som går til himmels. Når KrF, som ellers i undersøkelsen kommer godt ut, ikke gjør det her, er det på grunn av bindingene til Opplysningsvesenets Fond, som forvalter store kirkelige eiendommer. Og Senterpartiets standpunkter i saken vurderes som kjente, selvom partiet ikke engang har svart på undersøkelsen.

Ulogisk?

Artikkelforfatter Mathias B. Dannevig peker på Frps bekymring for at eiendomsskatten kan tvinge pensjonister til å selge hytta, men at partiet «for folk flest» ikke bekymrer seg når høye tomtefesteavgifter kan gi det samme resultatet.

måper

Provosert

Han går så langt at han gir både Høyre, Frp og Senterpartiet hvert sitt «gapefjes» i tomtefestespørsmålet. Det er et symbol for at organisasjonen er provosert over partienes holdninger i saken.

Ap og SV

Dermed blir konklusjonen at hvis «tomtefeste er din store bekymring, må du orientere deg mot Arbeiderpartiet og SV i partipolitikken».

Les hovedkonklusjonen på hele undersøkelsen. Den sier at det ideelle hyttepartiet ikke eksisterer.