Skisse: Hedda Hytter

Anne Midtveit og Bjørn-Ove Bertelsen tegnet kontrakt med Hedda hytter om kjøp av en Hedvig-modell til tomta de hadde i Sør-Fron. Dette var etter at de hadde forelagt tegningene for Sør-Fron-kommune; de ønsket å vite om bygget ville bli godkjent. Tilbakemeldingen var positiv fra kommunen.

Krever kr 172.000 i erstatning

Da byggesøknaden forelå, begynte problemene. Nå kunne ikke kommunen kunne godkjenne vinduene, forteller GD. De var store og trekantvinduer var ikke i tråd med kommunens regelverk for hytter i Sødorpfjellet. Dermed ble søknaden avslått. Paret satte advokat på saken og vil ha tapet sitt, som er beregnet til kr 172.000 kroner, dekket av kommunen, skriver avisa.

Delvis støtte fra fylkesmannen

Fylkesmannen har gitt paret delvis medhold. Likevel mener fylkesmannen at forhåndsstilsagnet fra saksbehandleren ved byggesaksavdelingen ikke kan ansees som bindende for kommunen.

Det arbeides for å finne en minnelig løsning på konflikten, men alt tyder på at paret i hvert fall må finne en annen hyttetype for å få den godkjent.