Selv en ladeboks for el-bilen, hvor plasseringen var godkjent av grunneieren, har vist sett å være søknadspliktig og avhengig av dispensasjon.

P-plass krever disp

Larvik kommune har over en tid gått etter ulovligheter i hytteområder i kommunen, forteller lokalavisa Østlands-Posten. Hognestad er en av dem som er blitt kontaktet etter en anonym klage til kommunen for ulovlig opparbeidet parkeringsplass i nærheten av hytta.

En biloppstillingsplass er ulovlig med mindre kommunen har gitt dispensasjon, heter det blant annet i brevet som er sendt til hytteeieren. 

P-plassen tilbakeført

Etter dette har Hognestad fjernet den grusbelagte p-plassen og tilbakeført den til sin opprinnelige stand. 

Han synes saken er kjedelig og beklagelig og medgir at han ikke har vært kjent med hvor lite man kan foreta seg i et LNF-område. 

Ei heller ladeboks

Han har spurt kommunen om det er greit at han har satt opp en ladeboks for el-bilen på en stolpe eiet av grunneieren. Til dette svarer tilsynsjuristen i Larvik i følge ØP og slikt i utgangspunktet ikke er søknadspliktig.

- Men det forutsetter at tiltakene harmonerer med arealformålet på stedet. Verken ladeuttak eller vedlager til privat bruk harmonerer med LNF-formålet, skriver kommunens jurist.

Hytteeieren i Larvik tror hyttefolk vet lite om hva LNF innebærer, men at han har lært mye.

- Man bør være veldig forsiktig med hva man foretar seg i LNF, sier Hognestad til ØP.