Spørsmål:  Svar:

Vi har kjøpt hytten til svigermor og hun skal ha bruksrett i inntil fire uker. Finnes det noen standard avtale for bruksrett? 

mvh
Anne-Mette Stenseth

Det kan nok tenkes at du kan finne en avtale om bruksrett hvis du søker rundt på nettet, men det kan være lurt å bruke noen kroner på advokat for å sikre seg at avtalen om bruksrett blir best mulig tilpasset deres situasjon. Skal bruksretten kunne utøves når som helst eller skal eier av hytten ha førsterett til å velge seg et tidspunkt for ferie uten at bruksretten utøves samtidig? Bør det avtalefestes hvilke oppgaver som påligger den som bruker hytten dersom svigermor skal bruke den alene (en del hytter har særlige ordninger med vann, båter, avfall, avløp etc.)? Ved en overføring av en hytte fra en generasjon til en annen i familien vil det ha betydning i forhold til reglene om arveavgift hvorvidt man står overfor et salg eller en gave. Siden bruksretten utgjør en klar verdireduksjon på hytten (ingen fremmede vil kjøpe hytte med svigermor i...), kan det være hensiktsmessig å vurdere bruksretten opp mot reglene for beregning av avgiftsgrunnlaget for arveavgift.

Med vennlig hilsen
Codex Advokat Oslo AS 

Nicolai Heilemann
advokat