- Det generelle bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september, betyr at det er forbudt å tenne bål, engangsgrill, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men vi oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige i år, for å skåne det allerede belastede brannvesenet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

IMG_7166
Bruk gjerne grill- og bålplasser som er satt opp av kommunen.

Gult og oransje farenivå

Flere steder på Øst- og Sørlandet er det gult og orange farenivå på skogbrannindeksen. Det betyr at det er fare og stor fare for skogbrann. Her er det åpenbart forbudt å gjøre opp ild nå. Andre steder i landet ligger fremdeles snøen tykt, og her vil ikke et bål utgjøre en brannrisiko.

- Der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det tillatt å gjøre opp ild. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med brannvesenet, sier adm dir Søtorp.

Du er selv ansvarlig

- Men det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten. Vi oppfordrer til aktsomhet. Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte en skogbrann, sier han.

- Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slukke det helt og rydde opp etter seg. Det er spesielt viktig å unngå å belaste brannvesenet unødig nå som vi er midt oppi koronakrisen. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser, og disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Vi anbefaler bruk av disse der det finnes, sier Rolf Søtorp.