Han bruker ingen kommunale tilbud som skole, barnehage eller omsorgstjenestene.

Og skal han på legevakta, må han til Mandal og er dermed ikke noen ­belastning for hyttekommunens budsjett.

Bruker mye penger lokalt

Han bor i Sandnes og sier at han elsker Sørlandet.

Så når han er på hytta i Kåfjord i Lindesnes gjør han to ting: Slapper av og bruker penger lokalt.

– Jeg har vært nøye med å kjøpe alt lokalt. Også da jeg bygde hytta, kjøpte jeg hver spiker og planke lokalt. Håndverkerne kom dessuten herfra. Så er dette takken, sier Borgli.

Føler seg uønsket

Derfor har han sendt brev til kommunen og bedt dem kjøpe hytta som han bygde for tre-fire år siden. Han føler at kommunen nå ser på ham som en uønsket og brysom gjest.

Hytteeiere har ingen innflytelse

Siden han ikke er innbygger av Lindesnes, kan han ikke stemme ved valg.

– Dermed har jeg og andre hytteeiere utenfra ingen innflytelse på lokalpolitikerne som styrer kommunen og forvalter økonomien, påpeker Borgli overfor avisa.

Mener kommunen ikke har noe valg

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen har takket nei til hyttetilbudet, men skjønner at Borgli reagerer.

Hun misliker eiendomsskatt sterkt, men hun hevder at kommunen ikke har noe valg. – Slik inntektssystemet fra Staten er, tvinger det oss til å gjeninnføre skatten, sier hun.

Første gang de innførte den var i 2012, men kommunen kuttet den ut igjen etter et par år. Da hadde den kommet opp i fire promille. Nå er den to, men skal opp i to og en halv.

I 2017 gir eiendomsskatten for hus og hytter en merinntekt på ti millioner kroner.

Hytteeierne krever noe tilbake

Fevennen opplyser at et gryende opprør blant hytteeierne i Lindesnes er på gang. De vil ha noe igjen for å betale eiendomsskatt.

– Vi pålegges full eiendomsskatt og får ikke rabatt slik noen fastboende får. Da må vi kunne kreve noe igjen, sier leder Knut Olav Olsen i Kilen hyttevel i Spangereid,.

Han forteller om stor frustrasjon blant hytteeierne over at eiendomsskatten igjen er innført i kommunen.

– Vi bruker ingen kommunale tjenester. Til og med veiene vi kjører på er fylkeskommunale, sier han.

Nå ønsker Olsen å samle alle hytteeierne i Lindesnes til en protest mot skatten.

– Vi vil kreve at kommunen legger forholdene bedre til rette for oss, slik som å bedre friluftsområdene og gjøre det lettere å gå på land langs kysten, sier han.