Idag ble debatten tilgjengelig på kommunens nettsider, og etter halvannen time var det klart for stemmegiving. Et enstemmig kommunestyre gikk imot bruk av tvang overfor grunneiere som ikke ønsker maskinkjørte løyper over eiendommene sine. Og Kleppens forslag om å bruke en uavhengig mekler fikk bare fem stemmer og falt.

I debatten ble det også framsatt ønske om en frist for å komme til enighet om en løypeplan, så ikke neste vinter også skal gå med uten at det blir en løsning. Men dette var, ifølge rådmannen, svært vanskelig.

En for stor sak for lille Hjartdal?

Av den lange debatten, som du kan se selv på hjartdal.kommune.no, ble det fra flere stilt spørsmål om kommunen hadde gjort nok for å løse saken. Høyre mente at kommuneadministrasjonen er for liten til å håndtere et så omfattende og komplekst problem, og mente dette burde vært med i vurderingene da kommunestrukturen ble behandlet. Med andre ord, kommunen burde blitt del av en større kommune.

– Løypelagstyret må gå

Også styret i løypelaget fikk passet sitt påskrevet.

Olav Listul (Ap) mente at styret ikke er i stand til å håndtere situasjonen i området og bør trekke seg.

– Og så bør utbyggerne og grunneierne sette seg sammen og komme til enighet.

Betent sak

I debatten kom det også fram at saken skapte vondt blod mellom hytteeiere og grunneiere.

– Folk tør ikke gå på nærbutikken av frykt for sjikane, ble det sagt.

Flere inhabile

Før debatten startet, ble tre av kommunestyrerepresentantene erklært inhabile, to fordi de er grunneiere og ei fordi hun er mor til en grunneier. Mens svogerskap ikke førte til inhabilitet og heller ikke det å ha foreldre som er hytteeiere.

Se debatten selv

For deg som har hytte i Tuddal, anbefaler vi å se debatten på hjartdal.kommune.no, noe som er veldig enkelt.

Klikk på Politikk og styring, og deretter Kommunestyret på web. Skiløype-saken varer fra knapt 4 minutter inne i møtet til 1 time og 30 minutter. Du kan enkelt hoppe over pausene når det er gruppemøter.

For å se talerne når de er på talerstolen, klikker du på Kamera-fanen nede til høyre.

Les også om rådmannens og løypelagets vurderinger i forkant av kommunestyremøtet.

Og om at Tuddals gode hytterykte kan ryke.