Tekst: Morten Broks/NHOF

- Utleie av egen hytte er en smart måte å tjene ekstra penger på og kan bli en «gullgruve» i framtida for mange hytteeiere, sier Olaf Olstad i Norske Hytteprodusenters Forening.

Vinteren og skiforholdene blir stadig dårligere sørover i Europa. Skituristene vender nesen nordover. NHO Reiseliv forventer derfor en vekst på 70 % i besøk fra utlandet til norske skidestinasjoner de neste åra fram mot 2030.

Etterspør bærekraftige destinasjoner

Daværende næringsminister Jan Christian Vestre uttalte at Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme.

- Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Fra regjeringens side ønsker vi å bidra til å utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet, sa Vestre i en pressemelding fra regjeringen.

Hytter er attraktivt

Og vekst skaper behov for flere senger for turistene. Norge har god overnattingskapasitet, men det krever mange sengeplasser for å møte den forventede veksten som NHO og regjeringen bygger opp til.

- Hyttene er en del av løsningen. Utleie av hytte har lenge vært en god ekstrainntekt for mange. Skal vi tro NHO og regjeringen, så vil dette bli enda mer attraktivt og en god mulighet til å tjene ekstra penger for mange nordmenn, sier Olaf Olstad i NOHF.

- Utleie av hytta og de ekstrainntektene dette medfører må inn i hytteregnskapet. Da vil nok mange oppleve at det lønner seg å eie hytte, sier Olstad.

Økende interesse

Olstad deler oppfatningen til NHO og regjeringen når de spår at dansker, nederlendere, tyskere og svensker kommer til å stå i kø for å komme til Norge de neste åra. Allerede i dag står utlendingene for 80-90 % av heiskortene i Trysil.

- Mange av disse nye turistene vil velge hytte framfor hotell. Hvis man først har bodd på hytte en gang, så er det gjerne det man velger neste gang også. Hytte er sosialt, koselig og rimelig for familien, sier Olstad.

Han er også glad for at bærekraftsbegrepet blir løftet frem både av NHO og regjeringen, og peker på at hyttene er en del av dette:

- Hytte i Norge som feriealternativ er bærekraftig, spesielt dersom vi sammenlikner med andre ferieformer, som for eksempel å fly, kjøre bobil eller dra på cruise. De aller fleste turistene ankommer Norge med bil, sier han.

- Verden er i forandring og turistene krever klimavennlige ferieformer framover. Hytteferie i Norge er da et godt alternativ for mange utenlandske turister, sier Olstad. Han viser til at hyttedeling er en økende trend blant nordmenn, og at flere norske turister også vil velge leie av hytte i feriene framover.

God kommuneøkonomi

De norske hytteprodusentene arbeider for en bærekraftig norsk hyttebransje. Deling av hytta er en av nøklene for å lykkes med dette målet. God kommuneøkonomi er en annen nøkkel for bærekraft i distriktene. Her spiller hyttene allerede en sentral rolle og kan bli et viktig område for å motvirke fraflyttingen mange steder, sier Olstad.

Nasjonal omsetning fra reiselivsnæringen forventes å nå 330 milliarder kroner i 2030, med den største veksten innen det utenlandske segmentet, som forventes å øke med 67 prosent til omtrent 66 milliarder kroner, ifølge NHO Reiseliv.

- Hyttene i Norge er en del av reiselivet. Det er svært positivt for de mange tusen i Norge som baserer sitt arbeid på hyttene og reiselivet at både regjeringen, kommunene og hytteaktørene sammen ønsker å arbeide for en bærekraftig bransje. Dersom reiselivet er bærekraftig, så er også hyttene det, sier han.

I dag kan man leie ut hytte skattefritt opp til 10.000 kroner per år. NOHF og Olstad mener dette er noen myndighetene bør oppjustere.

- Å øke grensen for skattefritak på hytteutleie vil føre til at det blir mer attraktivt å leie ut hytta. Det er bærekraftig utvikling i praksis, og et godt tiltak for å øke antall overnattingsdøgn på hyttene i Norge.