Varmepumpebereder anbefales for de som trenger en ny varmtvannsbereder og bor i en hytte eller bolig uten vannbårent varmeanlegg. Store husholdninger som bruker mye varmt vann, kan spare strøm ved å velge en varmepumpebereder. 

En varmepumpebereder er en bereder basert på varmepumpeteknologi der tappevannet til husholdningen varmes opp med varmepumpen. Med en varmepumpebereder bruker du omtrent 2,5 ganger mindre strøm til oppvarming av vann sammenlignet med en vanlig varmtvannsbereder.

Unikt produkt 

I dag er Hitachi Smartbereder den eneste varmepumpeberederen på det Norske markedet som varmer tappevann kun ved hjelp av en varmepumpe utedel. Hitachi Smartbereder kan monteres som kun varmtvannsbereder, men også som et multi system som står for oppvarming av tappevann- og oppvarming i boligen generelt ved hjelp av luft varmepumpe innedeler.

Les mer om de ulike kombinasjonsløsningene her.

Det er omlag tre år siden Kinnan Norge begynte å selge Hitachi Smartberedere i Norge, og det som først og fremst har vært utfordringen er at det har vært lite til ingen kjennskap til slike produkter i markedet. Da strømprisene steg til værs og befolkingen begynte å sette seg mer inn i sitt strømforbruk tok salget av. 

- Vi vet at denne løsningen potensielt kan redusere oppvarmingskostnaden til varmtvann med mer enn 2/3 og samtidig som den er svært miljøvennlig, så at Enova nå gir tilskudd til denne kategorien er helt riktig avgjørelse - uttaler Per Arne Haugland, produktsjef i Kinnan Norge, om den nylig vedtatte støtteordningen.

Hvor kan smartbereder installeres?

Løsningen krever ikke at det gjøres store inngrep i boligen om man sammenligner med luft vann- og vannbårne anlegg. Smartberederen finnes i to størrelser, 190l og 270l, så den kan enkelt tilpasses både små og større husholdninger. 

Det som gjør berederen smart er det oversiktlige panelet på selve berederen. Det gjør at du kan styre når på døgnet du ønsker at oppvarmingen av tappevannet skal foregå, forteller Haugland. I tillegg gjør varmepumpen at strømforbruket for oppvarming av tappevann er langt lavere enn andre beredere.

Hvorfor støtter Enova varmepumpeberedere?

Varmepumpebereder er en energieffektiv teknologi for å varme opp tappevann. Teknologien er lite kjent og lite utbredt i det norske markedet og kategoriseres derfor som en markedsmessig umoden teknologi. Enova gir støtte til varmepumpeberedere for å gjøre teknologien mer kjent og tilgjengelig, slik at varmepumpebereder på sikt blir et godt alternativ for alle som skal kjøpe seg ny varmtvannsbereder. Når utviklingen har kommet dit at en varmepumpebereder er en kjent og markedsmoden teknologi vil Enova gradvis trappe ned og etter hvert fase ut støtten. 

Dette er kriteriene for å få iEnova-støtte

• Varmepumpeberederen skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.
• Berederen skal ha energimerke A+ eller bedre 
• Selve tanken skal være i rustfritt materiale for å sikre lang levetid 
• Arbeidet skal være utført av fagfolk 
• Varmepumpeberederen skal kun varme opp tappevann. 
• For å få støtte må tiltaket være kjøpt og installert fra 21. juni 2023. Det betyr at du ikke få støtte til varmepumpebereder med fakturadokumentasjon datert før 21. juni 2023.