Foto: Håvard Pedersen

Etter krigen var det mange hytter i marka, både på grunn av boligmangel, og fordi mange trakk seg unna på grunn av alt de hadde opplevd under krigen, enten hjemme eller ute som krigsseilere.

Nesten en mannsalder på tolv kvadratmeter

I artikkelen fortelles det at Harald Grande, som levde fra 1927 til 2017, bodde i den lille uisolerte hytta uten ovn, på 12 kvadratmeter fra 1954 til 1983. Han arbeidet på Akers Mekaniske Verksted, og arbeidsreisa gikk til fots, hjemveien gjerne via biblioteket.

Ikke godtatt

Besteborgere og de som styrte og stelte, så skjevt på hytteboerne, og etter et skikkelig fylleslag tidlig på -60-tallet, ble hyttene kort og brutalt brent ned. Mange av dem som hadde det vanskelig nok fra før, fikk det neppe lettere.Men hytta til Grande lå godt skjult og ble ikke funnet.

En ildsjel

Håvard Pedersen var skogoppsynsmann og har sett stor verdi i å formidle historien om de mange som levde livene sine i de kummerlige hyttene, videre til skoleelever. Det er også han som har ledet dugnadsarbeidet for å redde uteliggerhytta til Harald Grande. Det er finansiert gjennom Kulturvernprisen fra 2015, Sparebankstiftelsen og flere historielag.

Hytteavisen møtte Harald Grande i 2010.