Tekst: Chera Westman/ifi.no, foto: Norfloor

Ja, du kan legge fliser på vinylbelegg, under visse forutsetninger. Hvis dette er i et våtrom, er det viktig at membranen er tett for å unngå fuktskader.

Skjøtene må være tette

– Er det vinylbelegget som utgjør membran, må alle skjøter være tette og det skal ikke være skader i belegget. Vinylbelegget må også sitte godt fast mot underlaget, sier teknisk sjef Geir Sørensen hos Norfloor.

Følg bruksanvisningene

Deretter må du matte ned belegget og fjerne eventuelt overflatesjikt. Puss ned med et slipepapir i korning 100. Så påføres primer.

– Som flislim brukes et fleksibelt semenbasert lim av S1- eller S2-kvalitet. Til dette kan du bruke en vanlig sementfug eller epoksyfug, sier Sørensen.

Følg bruksanvisningene godt, og bruk produkter som er testet og anbefalt for bruk sammen for et varig godt resultat.