”Beklager ordfører, men jeg registrerer kun et rungende tomrom av vilje til politisk beslutning”, skriver et par harme hytteeiere i avisa Telen. De har hytte i Flugonfjell. Kommunen har tilskrevet hytteeierne om at eiendomsskatten er økt fra 3,9 til 4,9 promille.

”Med debatten om innføringen av eiendomsskatt i Hjart­dal tilbake i 2014 relativt friskt i minne, prøver jeg å finne ut om vi som hytte­eiere og bidragsyter til kommunekassa i Hjartdal har fått igjen det vi ble lo­vet ved innføring av eien­domsskatt; sti- og løype­plan, tilrettelegging og satsing på hytteturistis­men i Hjartdal. Det er imidlertid vanskelig å se at noe av det som ble lov­et den gang er i nærheten av noe politisk vedtak?”, skriver hytteeieerne Anne Gro og Geir Olafsen i Telen.

Ikke noe politisk vedtak

Etter politisk retrett og revidert skattemodell til­bake i 2014, var flere optimistiske på vegne av Hjartdal og ut­viklingen av kommunen. Men in­genting har skjedd.

 ”Jeg har lest teksten­ på låveveggen: Reali­ser hyttedrømmen i Tud­dal! Jeg har lest kommuneplan for Hjartdal, både den gjeldende og den som nå er på høring; Det skal satses på hytte­turisme, – igjen! Jeg klarer imidlertid ikke å finne noe politiske vedtak for å gjennomføre de politiske ambisjonene”, heter det i brevet.

Ikke i nærheten av å gi tilbake

Hytteeierne konkluderer med at ”det eneste politiske vedtaket jeg ser som be­rører hytteeieren, er ved­taket om økt eiendoms­skatt. Jeg blir mildt sagt forundret, og frustrert, over at det tilsynelatende er så enkelt å overse det faktum at det politiske Hjartdal ikke har vært i nærheten av å gi tilbake det som sentrale lokal­ politikere argumenterte med for å rettferdiggjøre innføring av eiendoms­skatt i 2014. ”

Når tar ordføreren ansvar?

Skribentene finner det rimelig å forvente at den eiendoms­skatten som ilegges hytteeiere skal reflektere de faktiske tjenestene kommunen leverer hytte­folket. I dag er eiendomsskatten et tiltak for å redde kom­munebudsjettet.

”Allikevel har Hjartdals politikere moralsk sam­vittighet til å øke eien­domsskatten. Ser vi på situasjonen slik den er i dag, med et ufullstendig løypenett, ingen sti- og løypeplan, ja da står vi faktisk i en enda dårligere situasjon enn vi gjorde i 2014.”

Avslutningsvis spør hytteeierne blant annet om når ordføreren ”tenker å ta sitt ansvar for å fremme til politisk behandling og vedtak, de planer og løfter som er gitt oss? ”